Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

Historia zmian strony "Strona główna"

 1. Tytuł: Strona główna

  Data modyfikacji: 3.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 2. Tytuł: Strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści strony.

 3. Tytuł: Strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 4. Tytuł: Strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści strony. Zmiana treści.

 5. Tytuł: strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 6. Tytuł: strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 7. Tytuł: strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści.

 8. Tytuł: strona główna

  Data modyfikacji: 2.12.2020

  Zmianę wprowadził: Cezary Prus

  Zakres zmiany: Zmiana treści strony.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony