Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa

Nabór

Wyszukaj nabór korzystając z poniższych filtrów:

Data utworzenia:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania dokumentów:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista naborów.

Dostępne: 2 wyników ze wszystkich kategorii.

główny księgowy

Data publikacji: 2021-04-14

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2021-04-09

inspektor ds. kadr w Zespole Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Data publikacji: 2021-03-31

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2021-03-29

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony